111 - Všeobecná zdravotní pojištovna 111 - Všeobecná zdravotní pojištovna
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 201 - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
205-Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205-Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207-Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 207-Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
211-Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 211-Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR